Du er mere end en studerende!

Der er flere årsager til, at kristne studerende er vigtige ambassadører i Guds rige. Her er nogle af dem:

  • Studerende lever blandt mennesker, der tager en højere uddannelse og tit får lederstillinger. Alle samfund har brug for ledere, der styrer efter bibelens principper.
  • Studiemiljøet er over alt blevet mere og mere internationalt. Forskelligeudvekslingsprogrammer gør, at du som studerende kan møde mennesker fra alle dele af kloden. Mange kommer fra folkegrupper, som det kan være svært, for ikke at sige umuligt at nå.
  • Tro og videnskab udfordrer hinanden. Tro skaber debat og spørgsmål. I den slags debatter er det vigtigt, at kristne studerende er parat til at tage ordet. "… men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har" (1. Pet., 3, 15)

I Tent har vi en vision om, at evangeliet skal nå ud på alle arbejdspladser. I studietiden er studiestedet din arbejdsplads. På arbejdspladser skabes der naturlige og varige relationer mellem mennesker, der følger Jesus

og dem, der endnu ikke har lært ham at kende. Ifølge Barna Research i USA er netop den slags venskab den vigtigste årsag til, at mennesker kommer til tro på Jesus. Via god arbejdsindsats og samtaler med dem, vi har omkring os, kan vi i ord og handling vise, hvem Jesus er.

Inspiration

Ruth Siemens var pioner i den internationale, kristne studenterbevægelse. Som studerende kan du inspireres af den artikel, hun har skrevet, som hedder ''Fishing Evangelism". Der er også inspiration at hente den artikel, der hedder: ''Why Did Paul Make Tents?''

Tag kontakt

Hvis du tænker på at læse i udlandet eller arbejde i det internationale miljø på dit studiested, kan du tage kontakt til os.

Hvis du udfylder skemaet til højre, får du svar hurtigst muligt.

Anvend dette skemaet, og læg en besked til os. Vi tager kontakt så hurtigt som muligt.

* Fields marked with asterisk(*) are required.