Vi kommer gerne ud at forkynde, undervise eller holde seminar om jobmission!

Last updated 30 January 2015 17:06

Igennem de sidste 15 år har Tent arbejdet med jobmission. Vi har fået erfaringer igennem disse år og vil derfor gerne komme ud og forkynde fra Guds ord, om at være Jesu discipel generelt, men også på arbejdspladsen. Vi underviser og holder seminar både for kommende jobmissionærer og menigheder, som gerne vil være mere missional. Men vi kommer ud til alle, som gerne vil vide mere om de mange muligheder der findes i verden, at sprede de gode nyheder om Guds rige og Jesus Kristus. 

Vi underviser og holder seminar både for kommende jobmissionærer og menigheder. Men vi kommer ud til alle, som gerne vil vide mere om de mange muligheder der findes i verden, at sprede de gode nyheder om Guds rige og Jesus Kristus. 

Hvordan kan vi dele evangeliet? hvordan kan jeg som kristen være med i Guds mission? hvordan kan vi som menighed være med i mission, uden at kende til eller have masse erfaringer med mission? Hvad sige Bibelen om arbejdet? Kan jeg være missionær uden at være teolog eller en god forkynder?

Dette er kun nogle spørgsmål vi møder, men der er rigtig mange andre og vi kommer meget gerne ud og svarer på disse. Vi har erfarne undervisere og jobmissionærer, som gerne kommer ud, for at forkynde eller undervise om jobmission. 

Hvis det har din eller jeres interesse, er du/I velkommen at sende en mail til heri@tent-danmark.dk eller at ringe til 26891000. 

Back