Tent deltager på Mission14 konferancen i Hillerød i november

Last updated 20 October 2014 22:16

Når Mission14 går igang er Tent med. Vi har en stand på konferancen og der kan du hører mere om mulighederne for dig at rejse ud igennem et arbejde, hvor du kan bruge din uddannelse og erfaringer. 

Tent rekruterer og følger op på jobmissionærer. Det er missionærer, som ønsker at bruge sin uddannelse og erfaringer eller, som ønsker at få erfaringer på en arbejdsplads i udlandet. Tent opkøbte Jobmission og har næsten 15 års erfaringer med jobmission. 

På konferancen kan du møde Tent på en stand og stille spørgsmål og hører mere om dine mulgiheder for at rejse ud som jobmissionær. Da behoves ikke bibelskole eller en teologisk uddannelse, før udrejse. Men vi tilbyder at udruste alle som ønsker at rejse og har kurser. Kom og høre mere om alle mulighederne. 

Besøg Tent standen og hør mere om jobmission. Læs mere om missionskonferancen på deres webside: www.mission14.dk

Back