Hvad kan Tent gøre for dig?

TENT vil gerne samarbejde med alle dem, der ønsker, at Jesu navn skal blive kendt i nye områder. Som ressourcecenter for teltmagertjeneste kan vi bidrage på mange forskellige måder, alt efter hvad den enkelte ønsker. Her følger en oversigt over noget af det, vi kan gøre:

For alle
For dig, der vil i gang med at læse eller arbejde i udlandet
For dig, der bor i udlandet
For dig, der er vendt tilbage fra udlandet

 

For alle:

Nyhedsbrev

Vores månedlige nyhedsbrev, Intent, giver dig opdateret information om det, der sker i TENT og i den verdensomfattende bevægelse af studerende, fagpersoner og forretningsfolk, der vil bringe evangeliet videre. Via Intent kan du bevare dit missionsengagement og læse om medarbejdere, som arbejder over hele kloden. På denne adresse kan du tilmelde dig som modtager af TENTs nyhedsbrev.

Undervisning i menigheder, grupper og på skoler

TENT afholder hvert år en række seminarer om teltmagertjeneste. Denne undervisning har gerne følgende to virkninger: Den ene er, at en ny gruppe mennesker begynder at tænke på at flytte til udlandet for at arbejde for at kunne nå flere med evangeliet. Den anden er, at mennesker, der forbliver i deres eget hjemland, får visioner om, hvordan de i deres dagligliv kan leve troen ud på en ny måde.

Hvis du ønsker, at TENT skal bidrage med undervisning i din egen sammenhæng, kan du tage kontakt via undervisning@tent-danmark.dk.

Rådgivning

Hvis du tænker på at læse eller arbejde i udlandet, vil TENT gerne bidrage med råd og vejledning. Du behøver overhovedet ikke være klar til at flytte til udlandet for at tage kontakt. Vi møder mennesker der, hvor de er og tager en snak om det, der kan være aktuelt for dem. Tag kontakt til TENT på radgivning@tent-danmark.dk, hvis du ønsker hjælp eller input til vejen fremadrettet.

For dig, der er på vei til studier eller arbejde i udlandet:

Forberedelse til tjeneste

Hvis du allerede har besluttet at arbejde i udlandet, vil vi gerne hjælpe dig, så du er bedst muligt forberedt, når du tager afsted. Gennem disse forberedelser kan vi tilbyde:

 • Kontakt med teltmagere der allerede er i tjeneste
 • Et skema, der har tænkt på det meste af det, der er nødvendigt at ordne, inden du rejser
 • Forbøn
 • Mentorordning
 • Kursus og undervisning
 • Hjælp til at finde et job

Tag kontakt til os på udrustning@tent-danmark.dk, så vil vi planlægge et møde enten over nettet eller pr. telefon.

For dig, der bor i udlandet:

Rådgivning og opfølgning

TENT følger en række teltmagere fra flere forskellige lande. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan, for at de, som er rejst ud kan lykkes med de planer, de har lagt og i det kald, Gud har givet dem. Dette rådgivnings- og opfølgningsarbejde indeholder bl.a. følgende:

 • Forbøn fra TENTs forbønsgruppe
 • Jævnlige rådgivnings- og opfølgningssamtaler via telefon eller skype
 • Hurtig støtte via mail
 • Kontakt med andre teltmagere, som TENT har relation til
 • Forslag om aktuelle kurser og møder i den region, du bor i
 • Adgang til TENTs forsikringspartnere
 • Opmuntringspakker

Tag kontakt via oppfolging@tent-danmark.dk, hvis du bor i udlandet og ønsker støtte fra TENTs side.

For dig, der er kommet tilbage til dit hjemland

Det er svært for mange at komme tilbage til eget hjemland og kultur.

TENT tilbyder derfor hjemkomststøtte og rådgivning (re-entry-mentoring) for dem, som måtte ønske det. Tag kontakt via tilbage@tent-danmark.dk, hvis du ønsker en snak om det at vende tilbage til din oprindelige kultur.

Klik her for at se, hvordan du kan støtte TENT og den verdensomspændende teltmagerbevægelse.